Något som har blivit allt viktigare för företag är att visa att de tar ansvar. Det kan vara inom många olika områden, men i dagens samhällen där företag faktiskt är en så stor del av samhället är det viktigt att stora som små företag väljer att engagera sig för att göra samhället och världen till en bättre plats. Det kan handla om blandade saker som företagen gör, här är några exempel:

  • Att engagera sig i välgörenhet, kanske skänka en del av vinsten eller hjälpa på andra sätt.
  • Att stötta lokala verksamheter, ofta har det med ungdomar och idrott att göra. Företag kan sponsra föreningar för att ge dem bättre ekonomi eller ökade möjligheter till utveckling inom föreningen.
  • Att ta ställning i frågor. Det kan handla om så grundläggande saker som att ta avstånd från barnarbete och djurförsök, vilket många kanske förutsätter att företag ska göra men inte alla gör.
  • Att ta miljöansvar och se till att minska utsläpp och bli så klimatsmart som möjlig inom företaget.
  • Att ta etiskt ansvar, genom att till exempel inte använda sig av diskriminering inom företaget, oavsett om det handlar om rekrytering eller den marknadsföring man har.
  • Att ta ställning genom att göra sina produkter rättvisemärkta och ekologiska, blir mer och mer vanligt bland produkter som tillverkas långt från Sverige under ofta dåliga förhållanden för de som arbetar, men rättvisemärkningen hjälper dem till bättre arbetsvillkor. Läs mer om hur till exempel kaffeföretaget Beans jobbar med sitt ansvar under fliken Det goda kaffet>Ansvar.

Det finns en term som ofta används inom marknadsföringen för denna form av ”återbetalning till samhället” och det kallas Corporate Social Responsibility, förkortat CSR. I den här artikeln i Sydsvenskan skrivs det om hur små företag ska få hjälp med sitt CSR-arbete, då det är någonting som är väldigt för samhället. I artikeln förklaras också CSR som att göra med än vad lagar och regler kräver, vilket är en rätt bra beskrivning. Företagen väljer helt enkelt att ta mer ansvar för hur samhället ser ut än vad de egentligen behöver, och detta leder inte bara till att folk får en bättre bild av företaget och mer förtroende för dem, det leder också till ett bättre samhälle i längden.