Det finns flera olika märkningar av ekologiska livsmedel och produkter. Som konsument är det lätt att bli förvirrad. Det blir inte lättare av att det ibland händer att en tillverkare hittar på en egen märkning, för att lura konsumenter.

Ekologiska morötter i olika färgerSom tur är har internet gjort det lättare att kolla upp saker på många olika områden, däribland när det gäller miljömärkningar. Det finns nämligen en internationell samarbets- och samordningsorganisation för ekologiskt jordbruk. Den heter International Federation of Organic Agriculture Movements, vilket förkortas IFOAM. IFOAM utarbetar en standard för ekologiskt jordbruk, som medlemsstaterna måste leva upp till. Det är även IFOAM som certifierar ekologiskt jordbruk i många länder.

IFOAM grundades vid ett möte i Versailles utanför Paris i november 1972. Huvudkontoret finns idag i Bonn, Tyskland. Tyskland är ett land som de flesta svenskar kanske inte förknippar med miljövård, men faktum är att man på många områden, inte minst när det gäller intresset för ekologiska livsmedel.

IFOAMs medlemmar

IFOAM har mer än 700 medlemsorganisationer, i 108 länder. I Sverige är, förutom Krav, Ekologiska lantbrukarna och Grolink medlemmar.

Ekologiska lantbrukarna är en intresseorganisation för de som arbetar med ekologiskt lantbruk. Organisationen arbetar bl.a. med att skapa större intresse för ekologiska och närproducerade produkter. Ett exempel på detta är Bondens egen marknad, som blivit ett återkommande och populärt arrangemang i många städer, På denna marknad kan konsumenterna köpa grönsaker och annat direkt av producenterna.

Organisationen arbetar också med forskning inom ekologisk odling. Att hitta nya metoder för odling är viktigt, inte minst i ljuset av en annan viktig verksamhet för föreningen, nämligen klimatet. Det konventionella jordbrukets inverkan på klimatet är stor, och försämrar dessutom möjligheterna för alla typer av jordbruk, det konventionella inkluderat. Här ingår bl.a. frågan om egenodlat foder till kor. Det finns ett stort intresse för detta hos bl.a. mjölkbönder, men osäkerheten om vilka regler som gäller har också varit stor. Genom att presentera en handledning för hur man går till väga har organisationen ökat andelen kor som får närodlat foder.